Audit/Poradenstvo

Spoločnosť ALEDO.SK s.r.o. ponúka audit a poradenstvo pri zavádzaní LOTO.

Radi k Vám pošleme špecialistu, ktorý vykoná celkový audit na Vašich pracoviskách a navrhne riešenie pre uzamykanie zariadení.

V prvom kroku vytipuje počas jedného dňa minimálny rozsah pomôcok potrebných pre zabezpečenie všetkých zariadení. V druhom kroku príde na Vaše pracovisko a dohodne s Vami presný spôsob zabezpečenia jednotlivých zariadení vrátane spracovania všeobecnej smernice pre zaisťovanie zariadení a inštrukcií (návodov) na konkrétne stroje - všetko podľa Vašich požiadaviek. V treťom kroku vykoná zaškolenie zainteresovaných zamestnancov vrátane praktických ukážok.

Neviete si rady, ktorý LOTO prvok použiť? Pošleme k Vám špecialistu, ktorý s Vami prvky na mieste vyskúša a navrhne najlepší spôsob zabezpečenia.

Efektívny program Lockout v 4 krokoch

Úspešná implementácia procedúry Lockout/Tagout (LOTO) zahŕňa 4 kroky:

LOTO program

1. Vytvorte zásady a postupy kontroly energií

Prvým krokom je vyvinúť a zdokumentovať zásady programu LOTO, ktoré podrobne identifikujú jeho účel a rozsah.

Môžeme Vám pomôcť vytvoriť harmonogram úspešnej realizácie programu LOTO, kedy bude potrebné vykonať audit všetkých existujúcich potenciálnych zdrojov nebezpečnej energie, vytvoriť zoznam, popísať postupy a definovať zodpovednosti.

Prečo potrebujete postupy LOTO:

  • Postupy slúžia ako kontrolné listy, ktoré zamestnancom pomáhajú predchádzať chybám, a znižujú riziko nehôd a úrazov.
  • Postupy urýchľujú činnosť procedúry LOTO, čím dochádza k skráteniu odstávok a zlepšeniu prevádzkovej produktivity.
  • OSHA vyžaduje zdokumentované postupy kontroly energií špecifické pre každý stroj.

2. Identifikujte všetky kontrolné body energií

V tomto kroku musíte lokalizovať a jasne označiť všetky kontrolné body energií, vrátane ventilov, vypínačov, ističov a zástrčiek, trvalo umiestnenými etiketami alebo visačkami. Naše tlačiarne etikiet alebo etikety vyrobené podľa Vášho zadania sú spolu s trvanlivými samolepiacimi materiálmi určené na to, aby Vám poskytli spoľahlivú a trvanlivú identifikáciu.

3. Oprávnených zamestnancov vybavte správnymi uzamykacími nástrojmi a výstražnými prostriedkami

Ponúkame Vám komplexný rad prostriedkov a nástrojov LOTO - visacie zámky (bezpečnostné, nevodivé a mosadzné zámky), uzávery LOTO (univerzálne uzávery, uzávery ventilov, ističov), visačky, etikety, skrinky na uzávery, stanice na visiace zámky a ďalšie.

4. Zamestnancov škoľte a podporujte povedomie o bezpečnej pracovnej praxi

Spoločnosť Aledo.sk ponúka svoje odborné skúsenosti v oblasti školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Dokážeme pripraviť jasný plán školení, definovať požadovaný obsah pre konkrétnych účastníkov a vyškoliť Vašich vedúcich pracovníkov tak, aby boli schopní vykonávať interné školenia.

Sídlo spoločnosti

 

Ing. Martin Ševčík
CEO
+421 910 463 685
sevcik@aledo.sk 


Aledo.sk s.r.o.
 
Za plavárňou 8907/15
Žilina 010 08

IČO: 50 783 572

DIČ: 2120467272

aledo@aledo.sk

Všetky kontakty >>