Lockout / Tagout

Aledo.sk riešenie pre komplexné zavedenie procedúry LOTO

LOTO program

V oblasti BOZP sa naša firma už dlhšiu dobu veľmi aktívne podieľa na aplikácii procesov LOCKOUT/TAGOUT (LOTO) v mnohých firmách, v širokej škále podnikateľských činností.

Lockout / Tagout – označenie rizikových miest

Ako už samotný názov napovedá (UZAMKNÚŤ/OZNAČIŤ), jedná sa o unikátnu kombináciu produktov na súčasnú vizualizáciu možného rizika pomocou identifikátora (visačka, štítok, a i.) a mechanického zabránenia manipulácie s potenciálnym zdrojom rizika (ventily, páky, vypínače, a i.) pomocou špeciálnych uzáverov. Napríklad sa teda jedná o bezpečnostné označenie miesta visačkou, bezpečnostnou tabuľkou alebo štítkom.

Celý systém značenia je doplnený bezpečnostnými zámkami, ktoré je možné podľa bezpečnostných požiadaviek rôzne kombinovať. Zavedenie úspešného a efektívneho systému LOTO je veľakrát veľmi náročný proces kombinujúci mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnú aplikáciu systému. Náš tím odborných pracovníkov je schopný zabezpečiť bezproblémové zavedenie tohto systému od prvotného auditu až po dodávku a inštaláciu konečného riešenia.

MasterLock a Brady koláž

Lockout/Tagout je plánovaný bezpečnostný postup, ktorého súčasťou je vypnutie prívodu energií do priemyselných strojov a zariadení počas vykonávania údržby alebo opráv. Tento postup slúži na minimalizáciu rizík, ktoré predstavujú stroje pod zdrojom energií.

Pre Európu sú platné opatrenia vyžadujúce vypnutie a uzamknutie energetických zdrojov pri vykonávaní opráv priemyselných strojov. Najlepšie riešenie pre zhodu so zákonom a ochranu zdravia a majetku sa ponúka v podobe zavedenia systému LOTO do podnikovej praxe.

Naša spoločnosť má ako jediná v SR vo svojom sortimente zastúpené produkty dvoch popredných svetových výrobcov LOTO produktov - Brady a MasterLock.

Procedúra Lockout/Tagout (čiže uzamknúť a označiť) pozostáva z dvoch krokov:

1. Lockout – Uzamknúť - Zamedziť

Umiestnenie špeciálneho uzáveru a visiaceho zámku na miesto, ktoré je kritické pri uvoľnení zdroja energie, a to takým spôsobom, že ostatným osobám znemožníme odpojený či odstavený stroj zapnúť bez použitia hrubej sily.

2. Tagout – Označiť - Informovať

Označenie uzáveru visačkou, ktorá ostatných užívateľov informuje o tom, že na zariadení prebieha oprava/odstávka a zariadenie je z tohto dôvodu odpojené/vypnuté. Na túto visačku možno zapísať aj informácie, ktoré sa týkajú odpojenia (meno zodpovedného pracovníka, dátum dokončenia, atď.). Na zadnej strane visačky môže byť umiestnený krátky text s popisom krokov, ktoré musí zamestnanec vykonať pred vypnutím alebo odpojením zariadenia - s jeho podpisom. Tým potvrdí, že dané kroky vykonal.

Aké typy rizík rieši zavedenie systému LOTO?

Systém LOTO, tj. celý systém Lockout/Tagout, napomáha eliminovať bezpečnostné riziká v najrôznejších typoch prevádzok. Medzi hlavné skupiny rizík, ktoré procedúra LOTO úspešne eliminuje, patria:

Mechanické riziká - zamedzuje pohybu zariadenia či činnosti stroja, napr. v prípade lisu, frézy, sústruhu a ďalších strojov

Elektrické riziká - obmedzuje riziko úrazu elektrickým prúdom

Chemické riziká - zamedzuje výskyt chemikálií, nebezpečných kvapalín či plynu v potrubí (para, plyn, kyselina)

Prečo zaviesť systém Lockout / Tagout:

  • Nižší počet nehôd a nižšie náklady na úrazy
  • Kratšie odstávky, vyššia produktivita
  • Nižšie priame náklady
  • Najlepšia bezpečnostná prax

Lockout / Tagout

Sídlo spoločnosti

 

Ing. Martin Ševčík
CEO
+421 910 463 685
sevcik@aledo.sk 


Aledo.sk s.r.o.
 
Za plavárňou 8907/15
Žilina 010 08

IČO: 50 783 572

DIČ: 2120467272

aledo@aledo.sk

Všetky kontakty >>