Mikroúder

Značenie mikroúderomZnačenie mikroúderom je kontaktný spôsob značenia v priemysle pomocou mikroúderových značiacich strojov.

Označovať možno kovy, plasty a ďalšie tvrdé materiály. Výhodou tohto značenia je jeho trvalosť.

Mikrobod - mikroúderové značenie a gravírovanie

Keď ide o extrémne trvalé a nesfalšovateľné popisy, ktoré majú obstáť v priebehu rokov pred silným mechanickým zaťažením, sú mikrobodové systémy prvou voľbou. Tieto systémy sú vhodné pre značenie odliatkov, plastových a kovových dielov až do tvrdosti 62 HRC (HRC = jedna zo skúšok tvrdosti podľa Rockwella).

Mikrobodová technológia sa využíva predovšetkým v drsnom priemyselnom prostredí - v automobilovom a oceliarskom priemysle, u výrobcov náradia, rovnako tak ako v strojárstve.

 

Mikroúderové značenie je trvalé, nesfalšovateľné a flexibilné.

 

Mikrobodovú technológiu delíme na:

  • pneumatické systémy
  • elektrické systémy

 

A ďalej podľa použitia:

  • stojanová verzia
  • ručná verzia
  • verzia pre integrácie
  • kombi verzia
  • rycie - gravírovacie verzie
  • špeciálne verzie
Sídlo spoločnosti

 

Ing. Martin Ševčík
CEO
+421 910 463 685
sevcik@aledo.sk 


Aledo.sk s.r.o.
 
Za plavárňou 8907/15
Žilina 010 08

IČO: 50 783 572

DIČ: 2120467272

aledo@aledo.sk

Všetky kontakty >>