Podlahové značenie

Vykonávame značenie podláh skladových a priemyselných hál a podzemných garáží.

Značenie na podlahách v skladových a výrobných halách zaistí:

  • splnenie normatívnych požiadaviek pre bezpečnosť práce (šírky uličiek, pohyb osôb a manipulačnej techniky v jednom priestore ...) a požiarnu bezpečnosť
  • požiadavky prevádzkovateľov na kvalitnú organizáciu logistiky ako pri skladovaní, tak pri manipulácii s materiálom

Služby spoločnosti Aledo.sk v oblasti podlahového značenia zahŕňajú:

  • úvodné posúdenie stavu
  • návrh označenia
  • tvorbu podlahového značenia, ktoré označuje komunikácie pre vozidlá a pojazdné zariadenia vo vnútorných pracovných priestoroch objektov v súlade so všeobecne záväznými normami a predpismi STN 26 9010, STN 26 9030, STN 73 5105, vyhláškou SUBP č. 59/198 Zb, nariadením vlády č. 387/2006 Z.z., zákonom 124/2006 Z.z.
  • realizáciu s následnou údržbou alebo preznačovaním
  • z hľadiska životnosti sa jedná o najviac namáhané prvky značenia; a najmä v prevádzkach s vyšším znečistením a ťažkou manipulačnou technikou je nutné toto značenie pravidelne obnovovať

Samolepiace pásky a symbolyProtišmykové pásky a symbolyFotoluminiscenčné pásky a symbolyPodlahové nátery

Realizáciu podlahového značenia vykonávame po dohode so zákazníkom niektorou z technológií:

Značenie akostnými podlahovými páskami s vysoko odolným kaučukovým lepidlom. Čiary možno realizovať v niekoľkých šírkach (od 50 mm).

Značenie je odolné proti chemikáliám. Výhodou je rýchlosť a možnosť jednoduchého odstránenia (zmeny). V porovnaní so značením farbou je však životnosť nižšia a nie je možné toto riešenie použiť tam, kde je využívaná ťažká manipulačná technika.

Značenie podlahovou akrylátovou farbou alebo epoxidovou živicou.

Variabilná šírka čiary. Vysoká priľnavosť k danému povrchu (spravidla betónová podlaha), stálofarebnosť. Rýchle schnutie (po 4-6 h možno zaťažiť manipulačnou technikou). Odolnosť proti oderu. Vyššia životnosť v porovnaní s podlahovými páskami. Aplikácia zariadením bez spaľovacieho motora s nízkou hlučnosťou a bez znečistenia prostredia hál.

Floor marking

JIde o najviac namáhané prvky značenia a najmä v prevádzkach s vyšším znečistením a ťažkou manipulačnou technikou je nutné toto značenie pravidelne obnovovať. V takom prípade je súčasťou našej dodávky aj odstránenie starého poškodeného značenia.

Súčasťou dodávky je technický list + karta bezpečnostných údajov + vyhlásenia o zhode

Súčasne môže byť v dodávke realizované aj ďalšie značenie do skladových alebo výrobných hál.

Sídlo spoločnosti

 

Ing. Martin Ševčík
CEO
+421 910 463 685
sevcik@aledo.sk 


Aledo.sk s.r.o.
 
Za plavárňou 8907/15
Žilina 010 08

IČO: 50 783 572

DIČ: 2120467272

aledo@aledo.sk

Všetky kontakty >>