RFID technológia

RFID-logoRadio Frequency Identification, identifikácia na rádiovej frekvencii (RFID) je ďalšia generácia identifikátorov navrhnutých (nielen) na identifikáciu tovaru, nadväzujúca na systém čiarových kódov.

S neustálym vývojom v oblasti identifikačných technológií sa stále viac do popredia dostávajú technológie založené na bezkontaktnom spôsobe snímania. Už dnes je zrejmé, že sa jedná o technológiu budúcnosti, ktorá nahradí všetky existujúce spôsoby identifikácie.

Bezkontaktné čipy čiže tagy umožňujú jednoznačnú identifikáciu výrobku či tovaru bez nutnosti vizuálneho kontaktu tagu a snímača.

Využitie RFID technológie:

 • prakticky neobmedzené využitie v priemyselnej identifikácii
 • monitorovanie výrobných operácií a výrobkov
 • identifikácia bielizne (pracovných odevov, zdravotníckej bielizne a pod.)
 • zdravotníctvo (značenie liekov, pacientov, personálu, zdravotníckeho materiálu a pod.)
 • jednoduchá a rýchla evidencia majetku

Typy RFID čipov:

1. Pasívne RFID - vysielač (snímač, čítačka) periodicky vysiela impulzy do okolia. Ak sa v blízkosti objaví pasívne RFID čip, využije prijímaný signál na nabitie svojho napájacieho kondenzátora a odošle odpoveď.

2. Aktívne RFID - používajú sa menej často ako pasívne tagy RFID. Sú totiž zložitejšie a drahšie, pretože obsahujú navyše aj zdroj napájania a sú schopné samy vysielať svoje identifikácie - používajú sa preto pre aktívnu lokalizáciu.

Implementáciu tejto technológie výrazne rozširuje najmä možnosť ukladať vlastné informácie priamo do pamäti.


Hlavnými aspektmi pre implementáciu RFID technológie sú:RFID-technology

 • bezkontaktné snímanie
 • schopnosť ukladať informácie priamo do pamäti tagu
 • schopnosť snímať viac tagov súčasne
 • jednoznačná identifikácia prostredníctvom jedinečného ID čísla
 • jednoduchá obsluha
 • veľká vzdialenosť čítania
 • odolnosť voči vonkajším vplyvom

Vlastnosti a schopnosti bezkontaktných tagov predurčujú už teraz túto technológiu k širokému spektru možných aplikácií, a to najmä tam, kde existujúce identifikačné technológie nie sú dostatočne spoľahlivé alebo ich nemožno vôbec aplikovať z dôvodu extrémne náročných podmienok, ktorým sú vystavené.

Spoločnosť Aledo.sk s.r.o. je významný systémový integrátor spolupracujúci s poprednými výrobcami a dodávateľmi bezkontaktných čipov a tagov.

Na základe praktických skúseností ponúkame dodávku komplexného riešenia vrátane vypracovania štúdie celého systému, návrhu spôsobu zapuzdrenia tagov, dodávky snímačov umožňujúcich mobilné snímanie či snímanie na veľkú vzdialenosť a pod.

Bezkontaktná čipová technológia postupne vstupuje na scénu a spoločnosť Aledo.sk s.r.o. je už teraz pripravená Vám prezentovať jej nesporné výhody, ktoré so sebou bezpochyby prináša.

technology-rfid

Sídlo spoločnosti

 

Ing. Martin Ševčík
CEO
+421 910 463 685
sevcik@aledo.sk 


Aledo.sk s.r.o.
 
Za plavárňou 8907/15
Žilina 010 08

IČO: 50 783 572

DIČ: 2120467272

aledo@aledo.sk

Všetky kontakty >>